معرفی‌هامقالاتویژه

10 چیزی که باید از قدرت های دارک فینکس بدانید !

یکی دیگر از فیلم های کامیک بوکی سال 2019، فیلم دارک فینکس میباشد که به گفته نویسنده و کارگردانش این فیلم نقطه ی اوج فرنچایز اکس من محسوب میشود!! اما عموما دارک فینکس ( ققنوس سیاه ) را بعنوان روی منفی شخصیت جین گری میشناسند اما در کمیک ها موضوع چیز دیگریست! جین گری تنها یکی از میزبانان فینکس بوده که قابلیت دسترسی به فینکس فورس رو داشته، اما خود فینکس موجودیتی قدرتمند میباشد که تنها محدود به خانواده گری و حتی اکس من و این سیاره نیست، فینکس از موجوداتی میباشد که از قبل از بیگ بنگ وجود داشت و به اندازه ی خود زمان قدیمی میباشد. فینکس، یونیورس ها را نابود و محو میکند، خود میمیرد اما همیشه در شمایلی جدید برمیگردد. فینکس در کمیک های مارول موجودیتی یکتا و قدرتمند محسوب میشود ولی نوع قدرتها و تعاملش با دنیا قطعا از زمانی که جین گری را بعنوان میزبانش انتخاب کرد ملموس تر شده و قدرت های فینکس/دارک فینکس طی سالیان و با میزبان های متفاوت اغلب یکسان و یک شکل بوده و تفاوت چندانی در آن مشاهده نشد.

تلکینسیس ( حرکت دادن اجسام بدون لمس کردن )

مدت ها قبل از اینکه دارک فینکس در وجود جین گری ظاهر شود، جین یکی از قویترین جهش یافته های آن زمان مارول کامیکس محسوب میشد. در ران های ابتدایی و بعنوان مارول گرل، جین گری قادر به تلکینسیس بوده و در مبارزات اشخاص مختلف را به اطراف پرت میکرد. جین گری در استفاده از این قدرت مهارت خاصی دارد، حتی زمانی که با مگنتو درگیر شده بودند این به اثبات رسید که جین محدودیتی در نوع و جنس ماده ای که میخواهد تلکینسیس کند ندارد و اعم از فلز و غیرفلز را میتواند با ذهن خود به حرکت درآورد. این در حالیست که مگنتو تنها میتوانست اجسام فلزی را به حرکت در آورد. پس از ادغام، قدرت های تلکینسیس جین نامحدود شد و دیگر اندازه، جنس و وزن جسم برایش معنا نداشت و تقریبا هرآنچه میخواست را با ذهن به حرکت درمیاورد.

تلپاتی

همانطور که در مورد قبل اشاره کردم، از قدرت های اصلی مارول گرل تلکینسیس بود که سپس طی کمیک های بعدی که بعنوان جین گری حضور پیدا کرد؛ مشخص شد جهش یافته ای قویتر از نسخه ی پیشین خود میباشد. جین گری جزء قویترین تلپات های سیاره محسوب میشود که این قدرت ها را پروفسور اکس در دوران نوجوانی جین در ذهش مسدود کرد تا خود جین و سیاره زمین از خطرات قدرت زیاد او در امان بمانند اما متاسفانه بعدا این سد شکست و این قدرتها نمود پیدا کردند و جین گری به یکی از مخاطره انگیزترین چالش های زندگیش وارد شد. وقتی جین با فینکس ادغام شد، ظرفیت های این قدرت ها به حد زیادی افزایش پیدا کرد که از لحاظی برایش نوعی مزیت بحساب میامد اما بعدا مشخص شد حتی جین گری با فینکس هم نوعی محدودیت ها در استفاده از قدرت تلپاتیش دارد. قدرتهای اصلی خود جین گری شامل ذهن خوانی، تلقین خواسته هایش به بقیه وتاثیر گذاری هایی از این دست روی ذهن دیگران با ظهور دارک فینکس درونش به شدت افزایش پیدا میکنند و به سطح خطرناکی میرسند که حتی تلپات هایی امثال پروفسور اکس نیز توان مقاوت در برابر آن را ندارند.

5پرواز با سرعت بالا

مدت ها قبل از اینکه جین گری میزبان فینکس باشد قادر به پرواز بود که این ناشی از قدرت تلکینسیس وی می باشد، جین با استفاده از تلکینسیس خود را در هوا حرکت میداد و به این وسیله نوعی پرواز شبیه سازی شده را انجام میداد که البته وقتی دارک فینکس در وجودش ظاهر شد اوضاع کمی متفاوت شد. بعنوان دارک فینکس جین حتی بدون استفاده از قدرت هایش قادر به پرواز بود و حتی قادر بود سفرهای میان ستاره ای انجام دهد. این بخشی از فینکس فورس بود که به جین این قابلیت را اعطا کرده بود تا به هرجایی که میخواست میتوانست سفر کند، زمین یا فضا و سیارات دیگر و فواصل آن دیگر برایش معنی نداشت! و باید خاطرنشان کنم که سرعت جین با استفاده از فینکس فورس بیشتر از سرعت نور میباشد.

بازسازی مولکولی

دارک فینکس قادر به تغییر ماده در سطوح زیراتمی و همچنین بازسازی های مولکولی میباشد. این یعنی جین گری در حالت دارک فینکس قادر به دستکاری در شکل و حتی نوع مواد اطرافش میباشد و هرچیزی در اطرافش را میتواند به طوری که خود میخواهد دست ورزی کند. در واقع در این حالت جین میتواند چوب را به طلا، سنگ را به کریستال یا اب را به هوا تبدیل کند، در حالت دارک فینکس جین قادر به فروپاشی مولکولی یا حتی بازسازی آن میباشد و میتواند جسم انسان را پیرتر کند یا استخوان ها را در بدن خورد کند یا حتی با با یک لمس کوچک کل وجود یک انسان را از هم فروپاشد، چیزی که برای سایکلاپس در فیلم اکس من: لست استند رخ داد.

نیروهای مخرب انفجاری

جین گری از قدرت های تلکینسیس خود علاوه بر پرت کردن افراد برای ایجاد انفجارهایی نیز استفاده میکند. اما این قدرت پس از ادغامش با دارک فینکس چندین برابر قدرتمندتر شد. جین پس از دسترسی به فینکس فورس و با استفاده از انرژی آن میتوانست نوع خاصی از انرژی را ساطع کند که منجر به انفجارهای مخربی میشد. شاید قبلا جین گری افراد رو به در یا دیوار میکوباند اما با دارک فینکس سیطره ی نیروهای او به طرز خطرناکی مخرب تر شدند، دارک فینکس قدرت کافی برای ایجاد نوعی از انفجار مهیب را دارد که میتواند به راحتی یک سیاره را از بین ببرد!! قدرتهایی مثل این موجب میشوند جین گری با نیروی فینکس در رده ی امگا میان جهش یافتگان قرار گیرد.

جذب انرژی

جین گری با فینکس فورس قادر به جذب، کنترل و حتی تغییر در ماهیت هر نوع انرژی میباشد که از مثال های بارز آن کنترل کردن اشعه ی مخرب چشم های سایکلاپس میباشد. جین گری به راحتی با فینکس فورس میتواند کل این اشعه را جذب و از آن برای افزایش قدرتش استفاده کند و این موضوع تقریبا برای تمامی نیروهایی که در هستی وجود دارند صدق میکند. جین در این حالت قادر به جذب مقادیر زیادی از انرژِی مانند یک ستاره میباشد، که با انفجارش میتوانست یک کهکشان را از بین ببرد. همچنین به راحتی میتواند کل انرژِی موجود در یک کهشکان و حتی یک سیاه چاله را به خود جذب کند. از دیگر کارهایی که با این قدرت میتواند انجام دهد ایجاد ژنوم اکس در دی اِن اِی افراد معمولی میباشد که در نتیجه آنها را به جهش یافته تبدیل میکند.

دوباره زنده شدن

فینکس فورس در دنیا دو هدف را دنبال میکند! اول اینکه این نیرو از قدیمی ترین ماهیت های کیهانی مارول محسوب میشود و نوعی تعادل در نابودی و خلق و زندگی به وجود میاورد. این در حالی است که این نیرو به شدت مخربه و به راحتی در چشم بهم زدنی میتواند یک یونیورس را از بین ببرد که این تنها نیمی از هدف این نیرو میباشد. هدف دوم نیز پاکسازی کیهان از عناصر بی فایده میباشد، به این صورت که در جای جای کیهان اگر سیاره ای یا کهکشانی وجود داشته باشد که طی سالیان تکاملی در آن صورت نگرفته باشد و صرفا از وجودیت خود مزیتی برای کیهان نداشته باشند، فینکس فورس این سیاره یا کهکشان را به طور کل نابود میکند و اجازه ی تکامل به عناصر جدید میدهد، موجودات جدید و در نتیجه یک زندگی جدید!! همچنین فینکس فورس قادر به زنده کردن مردگان میباشد، هرکس را که بخواهد میتواند به راحتی به زندگی برگرداند که نمونه ی بارزش خود جین گری میباشد که در کمیک ها تابحال بیش از 15 بار مرده و زنده شده!

پایروکینسیس

مسلما وقتی به دارک فینکس فکر میکنید اولین چیزی که به ذهنتان خطور میکند پرنده ای آتشین بر فراز آسمان میباشد، با دسترسی به فینکس فورس میزبان او نیز قادر به پایروکینسیس نیز میشود. پایروکینسیس یا به زبان ساده تر آتش افروزی نوعی از قدرت های کیهانی جین گری با فینکس فورس میباشد که این آتش کیهانی در هر موقعیت و مکانی برای او قابل دسترسی میباشد، در زیر آب یا حتی در فضای بدون خلا!! اول اینکه دارک فینکس برای آتش کیهانی به مثلث آتش معروف شیمی نیازی ندارد و بدون اکسیژن و ماده ی مصرفی و جرقه به راحتی شعله ور میشود و یکی از موارد جالب این است که جین گری در اکثر مواقع از این آتش کیهانی و کنترل خوبی که روی آن دارد بعنوان یک سلاح کارآمد استفاده میکند.

ارتباطات ذهنی

قدرت و کارایی قدرت های دارک فینکس به میزبانی که از آن استفاده میکند نیز بستگی دارد. هم فینکس و هم جین گری از قدرتهای ذهنی فراوانی بهره میبرند. جین گری بدون وجود دارک فینکس از قدرت های تلکینسیس و تلپاتی برخوردار بوده و در این دو نوع قدرت مهم و خطرناک از قدرتمندترین های سیاره نیز محسوب میشود که همین موجب قدرتمندتر شدن قابلیت های دارک فینکس نیز میشود. پس با یک حساب سر انگشتی میتوان گفت: جین گری از قدرتمندترین تلپات های سیاره میباشد و قدرت های ذهنیش بدون فینکس فورس در حد الفا پلاس قرار دارد و خود دارک فینکس نیز منبع و ارتباط دهنده ی تمام نیروهای ذهنی جهان میباشد – با استناد به کامیک ها، خود فینکس قدرتمندترین تلپات دنیای مارول محسوب میشود – در نتیجه این توانایی های ذهنی جین را بیش از پیش تقویت کرده و به جایی میرسد که نیروهای ذهنی جین ورای کنترل میشوند و دیگر محدودیتی در استفاده از آن ندارد.

جاودانگی

قبلا هم اشاره کردم، جین گری بارها و بارها در کمیک ها مرده و سپس زنده شد، فینکس فورس نامیرا و جاودانه میباشد و هر دفعه که جین بمیرد، دوباره از گور بلند میشود. خود فینکس هم چندین مرتبه از بین رفته، شکست خورده اما دوباره برگشته! و این موضوع بدین معنیه که جین گری تا وقتی که آواتار فینکس فورس باشد هرگز نمیمیرد و از بین نمیرود!! خاطرنشان کنم که درصورتی هم که جین در دنیای فانی از بین برود، در مکانی به نام وایت هات رووم به زندگی برمیگردد، وایت هات رووم نوعی نکسوس میباشد که فینکس با تمام میزبانان خود دارد و میزبان پس از مرگ به آنجا میرود و منتظر میماند تا دوباره توسط فینکس انتخاب شود و به زندگی در این دنیا برگردد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + نوزده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن